Dłużnik

Informacje dla dłużnika

Dłużnik

Informacje dla dłużnika

Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz za pomoca maila są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Przyjęcia interesantów

Komornik przyjmuje we wtorki od 9:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 16:00 lub w inne dni po uprzednim uzgodnieniu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 259 47 35

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 16:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: dzień wewnętrzny
(interesanci nie będa przyjmowani)

Spłata zadłużenia

Spłaty można dokonać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy: MBS Wieliczka 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001 (w tytule wpłaty proszę o wpisanie sygnatury sprawy KM/GKM/KMP/KMS oraz imienia i nazwiska) Istnieje również możliwość pobrania wypełnionego druku na pocztę
( kliknij aby pobrać )

Wnioski dla dłużnika

Pobierz wnioski dla dłużnika

Wnioski dłużnik

Wniosek ogólny

Pobierz wniosek

Ośw. stan majątkowy

Pobierz wniosek

Wzór skargi na Komornika

Pobierz wniosek